Kompetensförsörjningen är en avgörande fråga för Sörmlands utveckling och kräver samarbete över sektorer och organisationer. Här samlas goda exempel som kan inspirera aktörer i länet till lösningar som möter framtidens arbetsmarknad och stärker ungas skolgång.